Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-109
Дата на създаване: 07.11.2019
Наименование: Изработка и доставка на антистатично, специално защитно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:

9094337

Обяви и покани
Размер на файла: 613.48 KB, Качен на: 07.11.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 68.75 KB, Качен на: 07.11.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 537.17 KB, Качен на: 27.12.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 8.48 MB, Качен на: 31.03.2020