Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1956806
Дата на създаване: 10.04.2019
Наименование: Изработка и/или доставка на мебели
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.04.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1004.47 KB, Качен на: 11.04.2019