Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-092
Дата на създаване: 12.06.2020
Наименование: Изработване на инвестиционен проект (фаза - технически проект) за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.07.2020 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 355.52 KB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 820.16 KB, Качен на: 12.06.2020
Документация за участие и образци
Документация за участие в процедурата - част 1 съдържание
Съдържание
Указания за подготовка на офертата
Приложение № 1 към Указания за подготовка на офертата
Приложение № 2 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 1.97 MB, Качен на: 12.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 2 съдържание
Методика за комплексна оценка
Размер на файла: 254.75 KB, Качен на: 12.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 3 съдържание
Проект на договор
Приложения към Проекта на договор
Размер на файла: 1.72 MB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 8.3 MB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 89.44 KB, Качен на: 12.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 4 съдържание
Образци О1, О2, О3, О4, О4-1, О5
Размер на файла: 983.53 KB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 102.35 KB, Качен на: 12.06.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 234.27 KB, Качен на: 14.11.2023
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.02 MB, Качен на: 22.07.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 10 MB, Качен на: 06.11.2020
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 06.11.2020
Размер на файла: 1.15 MB, Качен на: 23.11.2020
Размер на файла: 1.7 MB, Качен на: 23.11.2020
Размер на файла: 1.01 MB, Качен на: 11.10.2022
Размер на файла: 1.81 MB, Качен на: 11.10.2022