Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-116
Дата на създаване: 22.01.2019
Наименование: Извършване на безразрушителен контрол
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.02.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 172.94 KB, Качен на: 22.01.2019
Размер на файла: 535.61 KB, Качен на: 22.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.36 MB, Качен на: 22.01.2019
Размер на файла: 233.73 KB, Качен на: 22.01.2019
Размер на файла: 224.25 KB, Качен на: 22.01.2019
Размер на файла: 91.21 KB, Качен на: 22.01.2019
Размер на файла: 91.97 KB, Качен на: 22.01.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 866.23 KB, Качен на: 12.03.2019
Размер на файла: 3.99 MB, Качен на: 04.07.2019
Решение за класиране/прекратяване