Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-052
Дата на създаване: 23.08.2019
Наименование: Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304, състоящ се от газгенератор (ГГ) № 2055 и силова турбина (СТ) № 2056
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 170.07 KB, Качен на: 26.08.2019
Размер на файла: 401.14 KB, Качен на: 26.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 5.4 MB, Качен на: 28.08.2019
Размер на файла: 95.46 KB, Качен на: 28.08.2019
Размер на файла: 3.23 MB, Качен на: 28.08.2019
Размер на файла: 89.16 KB, Качен на: 28.08.2019
Размер на файла: 102.43 KB, Качен на: 28.08.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 206.84 KB, Качен на: 20.11.2019