Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-110
Дата на създаване: 27.11.2018
Наименование: Извършване на оценка за съответствието с осн.изисквания към строежите на инвест. проект за обект:„Разширение на газопрен. инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската границa",етап:Линейна част
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 4.75 MB, Качен на: 27.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 131.71 KB, Качен на: 27.11.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 6.65 MB, Качен на: 13.02.2019