Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-2519
Дата на създаване: 20.10.2021
Наименование: Извозване и предаване за последващо третиране на отпадъци от наситени или отработени йонообменни смоли и на други отпадъци, неупоменати другаде, генерирани от производствената дейност в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 115.28 KB, Качен на: 20.10.2021
Размер на файла: 23.42 KB, Качен на: 21.10.2021