Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-85
Дата на създаване: 14.04.2022
Наименование: Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар в КС Кардам за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.04.2022 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.02 MB, Качен на: 14.04.2022