Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-24-00-2521
Дата на създаване: 20.10.2021
Наименование: Извозване за последващо оползотворяване на маслени филтри, абсорбентни филтърни материали, твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори, утайки и отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, генерирани от производствената дейност в обектите
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 179.86 KB, Качен на: 20.10.2021