Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-061
Дата на създаване: 21.04.2020
Наименование: КС „Кардам – 1“ и КС „Кардам – 2“ – текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на входно – изходни шлейфи
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.05.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 246.29 KB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 627.03 KB, Качен на: 21.04.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 3.92 MB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 2.24 MB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 81.64 KB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 179.32 KB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 90.11 KB, Качен на: 21.04.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.88 MB, Качен на: 01.07.2020