Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-052
Дата на създаване: 30.03.2020
Наименование: КС „Вълчи дол“ – ремонт на столова и кухня и на площадкова мрежа на питеен и противопожарен водопроводи
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 2.12 MB, Качен на: 30.03.2020
Размер на файла: 3.75 MB, Качен на: 30.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 16.04 MB, Качен на: 30.03.2020
Размер на файла: 17.06 MB, Качен на: 30.03.2020
Размер на файла: 18.57 MB, Качен на: 30.03.2020
Размер на файла: 225.38 KB, Качен на: 30.03.2020
Размер на файла: 88.83 KB, Качен на: 30.03.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 12.24 MB, Качен на: 01.06.2020