Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-058
Дата на създаване: 06.12.2018
Наименование: Лабораторни изследвания на ядка от експлоатационни сондажи (Е-33, Е-70, Е-71, Е-72 и Е-73), прокарани в ПГХ „Чирен"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.12.2018 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 5.47 MB, Качен на: 06.12.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 85.51 KB, Качен на: 06.12.2018
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 179.9 KB, Качен на: 14.12.2018