Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕБ-Изх.-53
Дата на създаване: 21.04.2023
Наименование: Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационен район - СЗЕР Ботевград
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.05.2023 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация: