Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-25
Дата на създаване: 05.04.2022
Наименование: Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните район
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.04.2022 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

 

Обяви и покани
Размер на файла: 1.42 MB, Качен на: 05.04.2022