Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 184600
Дата на създаване: 03.04.2023
Наименование: Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните район" – CPV код 752520007
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.04.2023 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 270.31 KB, Качен на: 03.04.2023