Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-65
Дата на създаване: 22.02.2021
Наименование: Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационните райони
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2021 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.85 MB, Качен на: 22.02.2021