Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-97
Дата на създаване: 01.03.2019
Наименование: Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2.12 MB, Качен на: 01.03.2019