Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1945611
Дата на създаване: 03.10.2019
Наименование: Направа обогрев на регулиращи линии на сондажите от обект Площадка за разходомери
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.18 MB, Качен на: 03.10.2019