Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-051
Дата на създаване: 03.01.2019
Наименование: Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.02.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:  01351-2019-0001

Обявление за поръчка - комунални услуги:  2019/S 005-008097

Решение и обявление
Размер на файла: 173.08 KB, Качен на: 07.01.2019
Размер на файла: 380.96 KB, Качен на: 07.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 392.4 KB, Качен на: 08.01.2019
Размер на файла: 83.39 KB, Качен на: 08.01.2019
Размер на файла: 94.47 KB, Качен на: 08.01.2019
Размер на файла: 62.69 KB, Качен на: 08.01.2019
Размер на файла: 50.27 KB, Качен на: 08.01.2019
Размер на файла: 61.03 KB, Качен на: 08.01.2019
Размер на файла: 1.75 MB, Качен на: 08.01.2019
Размер на файла: 89.32 KB, Качен на: 08.01.2019
Размер на файла: 147.89 KB, Качен на: 08.01.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 120.39 KB, Качен на: 22.04.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 19.16 MB, Качен на: 03.06.2019