Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-139
Дата на създаване: 31.12.2019
Наименование: Обучение и сертифициране за изпълнение на врязвания под налягане и стопел операции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.01.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 594.34 KB, Качен на: 31.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 58.74 KB, Качен на: 31.12.2019
Съобщения от Възложителя