Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕИ-Изх.-5
Дата на създаване: 18.01.2024
Наименование: Охрана и автопатрулна реакция
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.02.2024 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 529.36 KB, Качен на: 19.01.2024