Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕИ-Изх.-23
Дата на създаване: 29.01.2019
Наименование: Охрана и автопатрулна реакция
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.02.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Документация за участие и образци
Размер на файла: 557.57 KB, Качен на: 29.01.2019