Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-104
Дата на създаване: 01.11.2018
Наименование: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 4.45 MB, Качен на: 01.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 100.19 KB, Качен на: 01.11.2018
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 316.6 KB, Качен на: 26.11.2018