Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-111
Дата на създаване: 08.01.2019
Наименование: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.01.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:

Поръчката е разпределена в 4 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено СЗЕР „Ботевград”, Ремонтна база „Ботевград” и ПГХ „Чирен”;

Обособена позиция № 2: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено СИЕР „Вълчи дол”;

Обособена позиция № 3: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено ЮИЕР „Стара Загора” и Регионално звено ЮЗЕР „Ихтиман”;

Обособена позиция № 4: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Централно управление.

Обяви и покани
Размер на файла: 774.01 KB, Качен на: 08.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 101.46 KB, Качен на: 08.01.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 714.51 KB, Качен на: 19.02.2019