Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-077
Дата на създаване: 03.10.2019
Наименование: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 889.72 KB, Качен на: 03.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 86.06 KB, Качен на: 03.10.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 481.41 KB, Качен на: 06.11.2019