Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-118
Дата на създаване: 16.01.2019
Наименование: Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на поръчката в АОП 01351-2019-0003

Решение и обявление
Размер на файла: 194.26 KB, Качен на: 16.01.2019
Размер на файла: 256.44 KB, Качен на: 16.01.2019
Документация за участие и образци