Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-104
Дата на създаване: 03.10.2019
Наименование: Пазарни консултации за обществена поръчка с наименование: Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Друга информация:
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 13.06 MB, Качен на: 03.10.2019
Размер на файла: 1.55 MB, Качен на: 14.10.2019
Размер на файла: 722.38 KB, Качен на: 14.10.2019
Размер на файла: 1.55 MB, Качен на: 14.10.2019
Размер на файла: 1.48 MB, Качен на: 14.10.2019
Размер на файла: 860.61 KB, Качен на: 14.10.2019