Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-10
Дата на създаване: 16.02.2021
Наименование: Перяща прахосмукачка
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.03.2021 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

За  допълнителна информация:
инж. Борислав Стоев - Началник, служба/АСО
тел.: 0888 550 976

Обяви и покани
Размер на файла: 782.33 KB, Качен на: 19.02.2021