Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-58/04.04.2022
Дата на създаване: 04.07.2022
Наименование: ПГХ Чирен - ремонт на ролетна врата на склад 1002
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.07.2022 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:

Наименование на поръчката: "ПГХ Чирен - ремонт на ролетна врата на склад 1002"

Идентификационен номер на поръчката: 2245605

Краен срок за представяне на офертите: до 16 00 часа на 19.07.2022 г.

Референтен номер: № БТГ-ЕЧ-Изх-58/04.04.2022 г.

Обяви и покани
Размер на файла: 881.71 KB, Качен на: 04.07.2022