Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-118
Дата на създаване: 27.02.2020
Наименование: Поддържане на сервитутите на газопроводите през горски територии и необработваеми земи
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 176.69 KB, Качен на: 27.02.2020
Размер на файла: 566.99 KB, Качен на: 27.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.9 MB, Качен на: 27.02.2020
Размер на файла: 169.82 KB, Качен на: 27.02.2020
Размер на файла: 139.54 KB, Качен на: 27.02.2020
Размер на файла: 90.45 KB, Качен на: 27.02.2020
Размер на файла: 51.99 KB, Качен на: 27.02.2020