Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-054
Дата на създаване: 24.03.2020
Наименование: Поддръжка на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 680.49 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 103.7 KB, Качен на: 24.03.2020
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 286.87 KB, Качен на: 27.04.2020