Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-035
Дата на създаване: 20.03.2020
Наименование: Поддръжка на машини за врязване под налягане и затапващи операции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 175.23 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 388.55 KB, Качен на: 20.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.48 MB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 464.73 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 178.36 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 91.02 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 84.17 KB, Качен на: 20.03.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 264.18 KB, Качен на: 04.05.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 4.01 MB, Качен на: 27.05.2020