Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-006
Дата на създаване: 01.02.2019
Наименование: Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж–КВ Дерманци–КВ Батулци–КВ Калугерово, Етапи: Газопровод от ОС Беглеж до КВ Дерманци; Газопровод от КВ Дерманци до КВ Батулци; ОС Беглеж
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Пълно наименование на поръчката: Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””, Строежи: Етап 1 – „Преносен газопровод от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци““; Етап 2 - „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци““ и Етап 4 - „ОС „Беглеж““

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 06.02.2019 г. под номер 2019/S 026-058717

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0010

Решение и обявление
Размер на файла: 2.81 MB, Качен на: 04.02.2019
Размер на файла: 2.57 MB, Качен на: 04.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 12.49 MB, Качен на: 06.02.2019
Размер на файла: 16.91 MB, Качен на: 06.02.2019
Размер на файла: 154.31 MB, Качен на: 06.02.2019
Размер на файла: 152.22 MB, Качен на: 06.02.2019
Размер на файла: 23.94 MB, Качен на: 06.02.2019
Размер на файла: 93.69 KB, Качен на: 06.02.2019
Размер на файла: 448.56 KB, Качен на: 06.02.2019
Разяснения
Размер на файла: 737.47 KB, Качен на: 26.02.2019
Размер на файла: 5.42 MB, Качен на: 05.03.2019
Размер на файла: 2.03 MB, Качен на: 07.03.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 13.73 MB, Качен на: 19.06.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 16.8 MB, Качен на: 15.11.2019
Размер на файла: 10.81 MB, Качен на: 15.11.2019
Размер на файла: 11.05 MB, Качен на: 15.11.2019
Размер на файла: 11.16 MB, Качен на: 15.11.2019
Размер на файла: 1.18 MB, Качен на: 15.11.2019
Размер на файла: 354.42 KB, Качен на: 28.05.2020