Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-135
Дата на създаване: 20.12.2019
Наименование: Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ - ЛКВ „Преселка“ и проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към него
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.01.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 2.39 MB, Качен на: 23.12.2019
Размер на файла: 5.63 MB, Качен на: 23.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 15.05 MB, Качен на: 24.12.2019
Размер на файла: 12.66 MB, Качен на: 24.12.2019
Размер на файла: 13.51 MB, Качен на: 24.12.2019
Размер на файла: 18.76 MB, Качен на: 24.12.2019
Размер на файла: 3.66 MB, Качен на: 24.12.2019
Размер на файла: 93.66 KB, Качен на: 24.12.2019
Размер на файла: 392.86 KB, Качен на: 24.12.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 12.34 MB, Качен на: 19.02.2020
Размер на файла: 1.51 MB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 9.8 MB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 14.83 MB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 1.34 MB, Качен на: 21.04.2020
Размер на файла: 2.47 MB, Качен на: 21.04.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 9.25 MB, Качен на: 21.04.2020