Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-024
Дата на създаване: 28.02.2019
Наименование: Последваща периодична проверка и проверка по желание на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и електронни коригиращи устройства за обем тип 2
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Поръчката е разпределена в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 - Последваща периодична проверка и проверка по желание на разходомери за газ (турбинни и ротационни)

Обособена позиция № 2 - Последваща периодична проверка и проверка по желание на електронни коригиращи устройства за обем тип 2

Номер на поръчката в АОП: 01351-2019-0020

Решение и обявление
Размер на файла: 196.06 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 261.19 KB, Качен на: 28.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.78 MB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 349.81 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 89.25 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 135.93 KB, Качен на: 28.02.2019
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.2 MB, Качен на: 05.04.2019
Размер на файла: 2.27 MB, Качен на: 15.05.2019
Решение за класиране/прекратяване
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 5.54 MB, Качен на: 25.06.2019
Размер на файла: 6.87 MB, Качен на: 25.06.2019