Референтен номер: 180-009
Дата на създаване: 31.01.2018
Наименование: Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.02.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0001

Решение и обявление
Размер на файла: 2.9 MB, Качен на: 31.01.2018
Размер на файла: 7.16 MB, Качен на: 31.01.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 79.74 KB, Качен на: 31.01.2018
Размер на файла: 110.71 KB, Качен на: 31.01.2018
Размер на файла: 872.24 KB, Качен на: 31.01.2018
Размер на файла: 184.85 KB, Качен на: 31.01.2018