Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-009
Дата на създаване: 31.01.2018
Наименование: Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.02.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0001

Решение и обявление
Размер на файла: 2.9 MB, Качен на: 31.01.2018
Размер на файла: 7.16 MB, Качен на: 31.01.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 79.74 KB, Качен на: 31.01.2018
Размер на файла: 110.71 KB, Качен на: 31.01.2018
Размер на файла: 872.24 KB, Качен на: 31.01.2018
Размер на файла: 184.85 KB, Качен на: 31.01.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.08 MB, Качен на: 21.05.2018
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 41.73 KB, Качен на: 07.03.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 184.08 KB, Качен на: 16.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 2.4 MB, Качен на: 21.05.2018