Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-112
Дата на създаване: 24.10.2019
Наименование: Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2019 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0061

Решение и обявление
Размер на файла: 169.05 KB, Качен на: 24.10.2019
Размер на файла: 393.98 KB, Качен на: 24.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 907.74 KB, Качен на: 24.10.2019
Размер на файла: 79.26 KB, Качен на: 24.10.2019
Размер на файла: 110.53 KB, Качен на: 24.10.2019
Размер на файла: 91.77 KB, Качен на: 24.10.2019
Размер на файла: 67.83 KB, Качен на: 24.10.2019
Други решения и обявления