Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-021
Дата на създаване: 27.09.2017
Наименование: Предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“, част от проект от "общ интерес" 6.25.4
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01.11.2017 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 1.68 MB, Качен на: 29.09.2017
Размер на файла: 4.09 MB, Качен на: 29.09.2017
Документация за участие и образци
Размер на файла: 8.88 MB, Качен на: 29.09.2017
Размер на файла: 327.97 KB, Качен на: 29.09.2017
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.15 MB, Качен на: 16.04.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 4.57 MB, Качен на: 17.11.2017
Размер на файла: 15.41 MB, Качен на: 15.12.2017
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 5.17 MB, Качен на: 15.12.2017
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 16.61 MB, Качен на: 16.04.2018
Размер на файла: 13.83 MB, Качен на: 16.04.2018
Размер на файла: 13.82 MB, Качен на: 16.04.2018