Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-074
Дата на създаване: 27.05.2020
Наименование: Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.06.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0051

Решение и обявление
Размер на файла: 261.99 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 871.36 KB, Качен на: 27.05.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 8.46 MB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 921.36 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 950.85 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 951.04 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 142.36 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 92.13 KB, Качен на: 27.05.2020
Размер на файла: 246.31 KB, Качен на: 27.05.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 4.37 MB, Качен на: 19.08.2020