Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-044
Дата на създаване: 25.03.2020
Наименование: Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.04.2020 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2020-0040

Решение и обявление
Размер на файла: 261.36 KB, Качен на: 25.03.2020
Размер на файла: 896.3 KB, Качен на: 25.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 19.11 MB, Качен на: 25.03.2020
Размер на файла: 7.65 MB, Качен на: 25.03.2020
Размер на файла: 988.5 KB, Качен на: 25.03.2020
Размер на файла: 973.98 KB, Качен на: 25.03.2020
Размер на файла: 139.98 KB, Качен на: 25.03.2020
Размер на файла: 90.84 KB, Качен на: 25.03.2020
Размер на файла: 248.11 KB, Качен на: 25.03.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 606.43 KB, Качен на: 13.05.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 134.67 KB, Качен на: 22.04.2020
Размер на файла: 2.01 MB, Качен на: 28.04.2020