Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-054
Дата на създаване: 23.08.2019
Наименование: Преоборудване на горивната система с нискоемисионни горивни камери и модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 171.9 KB, Качен на: 26.08.2019
Размер на файла: 388.96 KB, Качен на: 26.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.71 MB, Качен на: 28.08.2019
Размер на файла: 601.06 KB, Качен на: 28.08.2019
Размер на файла: 120.5 KB, Качен на: 28.08.2019
Размер на файла: 87.69 KB, Качен на: 28.08.2019
Размер на файла: 100.3 KB, Качен на: 28.08.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 152.35 KB, Качен на: 20.11.2019