Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-064
Дата на създаване: 18.05.2020
Наименование: Проектиране и изграждане на строеж: „Възстановяване на земното покритие на Транзитен газопровод за Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на с. Венковец, общ. Ихтиман"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 14.06 MB, Качен на: 18.05.2020
Размер на файла: 156.53 KB, Качен на: 18.05.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 11.32 MB, Качен на: 29.07.2020