Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-092
Дата на създаване: 28.02.2018
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „АГРС „Ловеч“ – реконструкция“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 1.61 MB, Качен на: 28.02.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 834.09 KB, Качен на: 26.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.11 MB, Качен на: 11.05.2018
Размер на файла: 19.53 MB, Качен на: 11.05.2018
Размер на файла: 15.79 MB, Качен на: 11.05.2018
Размер на файла: 18.82 MB, Качен на: 11.05.2018