Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-100
Дата на създаване: 28.02.2018
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „АГРС "Септември"-реконструкция"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2018 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 1.57 MB, Качен на: 28.02.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.55 MB, Качен на: 29.05.2018