Референтен номер: 170-100
Дата на създаване: 28.02.2018
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „АГРС "Септември"-реконструкция"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 1.57 MB, Качен на: 28.02.2018