Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-085
Дата на създаване: 01.12.2017
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Газопроводно отклонение „Търговище“ – DN 250, PN 5,4 MPa”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.01.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 1.77 MB, Качен на: 01.12.2017
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 814.89 KB, Качен на: 02.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях