Референтен номер: 170-085
Дата на създаване: 01.12.2017
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Газопроводно отклонение „Търговище“ – DN 250, PN 5,4 MPa”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.01.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 1.77 MB, Качен на: 01.12.2017