Референтен номер: 180-023
Дата на създаване: 13.03.2018
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "ГИС "Странджа"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.03.2018 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 1.59 MB, Качен на: 14.03.2018