Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-023
Дата на създаване: 13.03.2018
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "ГИС "Странджа"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.03.2018 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 1.59 MB, Качен на: 14.03.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 11.83 MB, Качен на: 30.03.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 830.56 KB, Качен на: 30.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.13 MB, Качен на: 11.05.2018
Размер на файла: 4.7 MB, Качен на: 11.05.2018
Размер на файла: 2.26 MB, Качен на: 11.05.2018
Размер на файла: 2.13 MB, Качен на: 16.08.2019
Размер на файла: 2.02 MB, Качен на: 14.10.2019