Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-090
Дата на създаване: 13.12.2017
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Компресорна станция „Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала към Компресорен цех“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.01.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 159.65 KB, Качен на: 13.12.2017
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 847.81 KB, Качен на: 02.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.16 MB, Качен на: 27.04.2018
Размер на файла: 9.19 MB, Качен на: 27.04.2018
Размер на файла: 14.69 MB, Качен на: 27.04.2018
Размер на файла: 16.47 MB, Качен на: 27.04.2018
Размер на файла: 13.98 MB, Качен на: 27.04.2018
Размер на файла: 7 MB, Качен на: 27.04.2018