Референтен номер: 170-090
Дата на създаване: 13.12.2017
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Компресорна станция „Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала към Компресорен цех“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.01.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 159.65 KB, Качен на: 13.12.2017