Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-063
Дата на създаване: 25.10.2018
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение „Бургас““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2018-0064

Решение и обявление
Размер на файла: 1.71 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 4.79 MB, Качен на: 25.10.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 17.14 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 299.05 KB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 15.22 MB, Качен на: 25.10.2018
Размер на файла: 94.35 KB, Качен на: 25.10.2018
Разяснения
Размер на файла: 1.58 MB, Качен на: 16.11.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 2.81 MB, Качен на: 01.02.2019