Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-086
Дата на създаване: 30.08.2019
Наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Реконструкция и разширение на ГРС „Страшимирово““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.09.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0043

Решение и обявление
Размер на файла: 2.7 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 5.38 MB, Качен на: 30.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 15.62 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 1.49 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 16.01 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 92.03 KB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 198.74 KB, Качен на: 30.08.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.09 MB, Качен на: 17.12.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 5.36 MB, Качен на: 24.10.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 18.5 MB, Качен на: 17.12.2019
Размер на файла: 10.87 MB, Качен на: 17.12.2019